പഴയ മലം കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ ആണ് കീഴ്വായു ആയിട്ട് ഗ്യാസ് പുറത്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളെ പ്രധാനമായിട്ടും നേരിടുന്ന അതായത് അവരെ കോൺഫിഡൻസിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി മടി പോലും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഐബിഎസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും ഈ ഇരട്ടബിൾ ഭവൽ സിൻഡ്രം എന്ന പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഐബിഎസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കുക.

ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ആളുകൾക്കും പലതരത്തിലാണ് ചില ആളുകൾക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസ് സ്റ്റൂൾ ആയിട്ട് ആണ് കാണപ്പെടുക അതായത് മലം വളരെ ലൂസ് ആയിട്ട് ഡയറിയ ഒക്കെ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മറ്റു ചില ആളുകൾക്കാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ലൂസ് സ്റ്റൂള് തന്നെ ആയിരിക്കും മലം ലൂസ് ആയിട്ട് ആകും പോകുന്നുണ്ടാവുക പിന്നീട് അത് ചിലപ്പോൾ മലബന്ധം പോലെ.

ആയി വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കാണുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വലത്തോടൊപ്പം തന്നെ മ്യൂക്കസ് അതായത് കഫം പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റു ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്ലഡ് കൂടി മലത്തോടൊപ്പം പോകുന്നത് ഒക്കെ ആയിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.