താരൻ ഉണ്ടാകില്ല മുടിക്കായ ഉണ്ടാകില്ല കൊഴിയില്ല മുടി പൊട്ടി പോകില്ല നരക്കില്ല

ആകാലമായി മുടി നരയ്ക്കുക, മുടി പൊട്ടി പോവുക, മുടി കൊഴിയുക, മുടിയിൽ താരൻ ഉണ്ടാവുക , മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുക അതുപോലെതന്നെ മുടികായ ഉണ്ടാവുക എന്നിങ്ങനെ മുടി അലട്ടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്മൂത്ത് ആയി ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഹെയർ വാഷ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം.അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നും ഇതിനെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നു നോക്കാം.

അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹെയർ വാഷ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് അതിനായി ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ചീവകയ ആണ്. ചീവകായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദ കടകളിൽ ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നെല്ലിക്കാപൊടി ആണ്. നെല്ലിക്കാ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടകളിൽ നിന്നും ഇത് വാങ്ങാം.

ഞാൻ ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ നെല്ലിക്കാപൊടി ഇതിനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉലുവ യാണ്. ഉലുവ പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരിവേപ്പില ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചത് ആണ്.

അപ്പോൾ ആര്യവേപ്പിൻറെ ഇല ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആര്യവേപ്പിൻറെ ഇല ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചതും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അവസാനമായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൈബിസ്കസ് പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് .