ഇനി ആരും ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത് ഈ അറിവിന് ജീവന്‍റെ വിലയുണ്ട്

എന്താണ് ക്യാൻസർ? കോശങ്ങളുടെ അമിതവും നിയന്ത്രണാതീതമായ വികടനത്തെ ആണ് കാൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് കാൻസറിന് കാരണമാകുന്നത്. 90 മുതൽ 95 ശതമാനം കാൻസറിനും കാരണം ജനിതകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ആണ്. അഥവാ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് . ഈ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷസിൻറെ 5% മാത്രമേ പാരമ്പര്യമായ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നുഉള്ളൂ.

ബാക്കിയെല്ലാം ജീവിതശൈലികൾ കൊണ്ടും അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം കൊണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും വില്ലനായി നിൽക്കുന്നത് പുകവലിയുടെയും മദ്യപാനത്തിൻറെയും ഉപയോഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും കാൻസറുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസറിനെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണ് ?

അത് തുടക്കത്തിലെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ? അതിൻറെ ചികിത്സാരീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന മറ്റ് കാൻസറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭാശയ കാൻസർ ,ഗർഭാശയഗളത്തിൽ ക്യാൻസർ , അണ്ഡാശയ കാൻസർ, വജൈനൽ കാൻസർ , വൾവൽ കാൻസർ എന്നിവയാണ്.

പക്ഷേ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ ആണ്. എട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് 80 ശതമാനവും ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ കാണുന്നത്. 30 മുതൽ 50 ശതമാനം സ്ത്രീകളും ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് ചികിത്സക്ക് എത്തുന്നത് മൂന്നും നാലും സ്റ്റേജുകളിൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ നാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ കൊണ്ടുള്ള മരണം വളരെ കൂടുതലാണ്.