കഴുത്തിന്റെ വേദനയും അതുപോലെതന്നെ കൈകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയും തരിപ്പും പൂർണ്ണമായി മാറുന്നതിന് ഇത് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി

നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുനേരം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കഴുത്ത് വേദന എന്ന് പറയേണ്ട ഈ ഒരു കഴുത്ത് വേദന എന്നുള്ളത് പല ആളുകൾക്കും.

പല പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കഴുത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു വേദന കടച്ചിൽ ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുക ചിലർക്ക് കഴുത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വേദന അനുഭവപ്പെടുക ചിലർക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ വേദന കടച്ചിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പല ആളുകൾക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്.

ഈ ഒരു കഴുത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത് പ്രായഭേദം എന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് പുരുഷന്മാരിൽ ആണ് എന്നും ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന.

ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് ഈ ഒരു കഴുത്ത് വേദന എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതായത് അവർ ഒരുപാട് നേരം കുനിഞ്ഞിരുന്ന് പഠിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ കഴുത്തുവേദന ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.