കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തതിന്റെ കാരണം യുവതി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഡോക്ടർ ഞെട്ടി

ഇംപോർട്ടൻസ് ഓഫ് സെക്സ് ഇൻ ഫാമിലി ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ ലൈംഗികബന്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ മിക്ക റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കുറെയൊക്കെ ഒരു കാരണം.

എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷ്വൽ ലൈഫ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ വലിയ ഇന്റിമസി ഒന്നും കാണത്തില്ല കരുതൽ വേണം സ്നേഹം വേണം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന വളരെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ.

നമ്മൾ നോക്കിക്കേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 14 വർഷം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു 8 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ അത് ഇപ്പോൾ.

ഒരു ശീലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമായി ഒന്നും തന്നെ തോന്നുന്നതേയില്ല പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഒക്കെ വന്ന് പറയാറുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ വന്നിട്ട് കൺസൾട്ടൻസിയുടെ സമയത്ത്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.