ഈ അവസരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ

എൻറെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈയൊരു വീഡിയോയുടെ വിഷയം ആയിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻറെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ എന്തിനാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സമ്പത്ത് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ എതിർത്ത സംസാരിക്കുകയും0.

അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പുച്ഛിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിവരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അനുഭവം ആദ്യം പങ്കുവെക്കുന്നത് അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായി എപ്പോഴാണ് കൃത്യമായി പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുൻപിലത്തെ കർക്കിടകം മാസത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം ആണ് ഇത് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഉള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാമായണം മാസം ആരംഭിച്ചിട്ട് അമ്മയാണ് ചൊല്ലി തുടങ്ങി.

ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നാം ദിവസം ഒക്കെ ആയിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു മിക്കി എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലയിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഏതാണ്ട് 7 മാസം മുൻപ് അന്ന് ഞാൻ അയാളെ അതിനുമുമ്പ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ വച്ചിട്ടാണ് അയാളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇയാൾക്ക് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു വീട് പണിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്കെച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ അതിലൊന്നും യാതൊരുവിധ അപാകതയുമില്ല അയാൾ ഒരു പഞ്ചസാര ഫാക്ടറുടെ ഉടമയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുക തീർച്ചയായും കാണുക