ഇത് പുരട്ടി ഉറങ്ങുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഖവും ശരീരവും തുടുക്കാനും വെളുക്കാനും എല്ലാം സഹായിക്കും

നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഒക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആണ് ആരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് ടോണി ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിൻറെ ആ ഒരു ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തെ ചുളിവുകളും പാടുകളും ഒക്കെ മാറുന്നതിനും സ്കിന്നിന് നമ്മുടെ ടോൺ ഒന്നുകൂടി വർധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചുറ്റിനും.

ഉള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്കിൻ കളർ ഏത് ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെതന്നെ എങ്ങനത്തെ സ്കിൻ ആണ് അവരുടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്ന് ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് സ്കിൻ ടൈപ്പിൽ പെട്ട ആളുകൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ.

ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ആളുകൾ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വർധിപ്പിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു പ്രായം ആകുന്ന രീതി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുഖത്തെ ചുളുകളും പാടുകളും ഒക്കെ മാറുന്നതിനു വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഉള്ള പല ആളുകളും എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർമ സംരക്ഷണം.

എന്ന വിഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ തല്പരരായിട്ട് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് അധികം ഏജ് ഒന്നും തോന്നിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്സ് എടുക്കുന്നു അത് കെമിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ അത് അല്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിക്കോട്ടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക.