ഈ രണ്ട് പച്ചക്കറികളാണ് യൂറിക്കാസിഡ് വിട്ട് മാറാതെ സന്ധികളിൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം

നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരും അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാലിൻറെ തള്ളവിരലിൽ വേദന അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് അതുപോലെതന്നെ കിഡ്നിയുടെ ഭാഗത്ത് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന അതുപോലെതന്നെ ഉപ്പൂറ്റി വേദന തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ട് ആളുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി യൂറിക് ആസിഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.

കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ യൂറിക് ആസിഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അത് കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെയേറെ കൂടുതൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു യൂറിക് ആസിഡിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഒക്കെ എത്തുന്ന പ്രോട്ടീൻ വിഘടിച്ച് അത് എന്നുപറയുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമായി മാറുന്നു.

അതിൻറെ ആ ഒരു എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിന് പ്യൂരിന്റെ രാസപ്രവർത്തനമായി ബന്ധപ്പെട്ട കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട് ആണ് യൂറിക്കാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക് ആസിഡ് പ്രധാനമായും രക്തത്തിൽ നിന്ന് കിഡ്നി ആഗിരണം ചെയ്യുകയും മലത്തിലൂടെയും മൂത്രത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക.