നിങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ കിഴക്കോട് തലവെച്ച് കിടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ

അന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ നിസ്സാരം എന്ന രീതിയിൽ തള്ളിക്കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉറക്കവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധമായ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയൊക്കെയാണ്.

നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. അവളെല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രാവർത്തിക ആക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. പുതിയതായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അവളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് ഞാനൊരു ക്ഷേത്രത്തിലെ വസ്തുതരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിനും.

മറ്റുകാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോയമ്പത്തൂർ ഉള്ള ഈ ഒരു നമ്പ്യാട്ട് മനയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എന്റെ ജോലി തിരക്കുകൾ അതിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായി തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ സംവദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആണ് മൂലമാണ് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന പല ഈ മീനുകൾക്കും മറുപടി അയക്കാൻ വേണ്ടി വൈകാനുള്ള കാരണവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.