26 വയസ്സിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രമേഹം അതുപോലെതന്നെ ബിപി കരൾ രോഗം എല്ലാം ഞാൻ ഇല്ലാതെ ആക്കിയത് ഈ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ

നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അബേസിറ്റി അഥവാ അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ആണ് ഇത് അല്ലാതെ മറ്റേ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന മറ്റു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് ഡയബറ്റിക്സ് അതുപോലെതന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയത് ഒക്കെ.

തന്നെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് ഈ ഒരു പട്ടികയിലേക്ക് മറ്റ് കുറച്ച് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നോൺ ആൾക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അതല്ല അതായത് നമുക്ക് മദ്യം ഉപയോഗം മൂലം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കരളിന് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് രോഗങ്ങൾ.

അവൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മൂല കാരണം ഉണ്ട് പൊതുവായ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത് അല്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ എന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ നോക്കാം. പലപ്പോഴും രോഗങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയാഘാതം പോലെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.