ദിവസവും ഈ പഴത്തിന്റെ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ എത്ര കൂടിയ പ്രമേഹവും നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചെടുക്കാം…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നതു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രമേഹം എന്നു പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു അസുഖം ആളുകളിൽ കൺട്രോൾ അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു.. അതുപോലെതന്നെ ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ള അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് മിഥ്യാധാരണകൾ ഉണ്ട്.. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്..

അതായത് ഡയബറ്റിസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നും ഏറെ അസുഖം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് നോക്കാം.. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ രണ്ട് തരത്തിൽ ആണ് ഉള്ളത്.. ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് എന്നും ടൈപ്പ് ടു എന്നും പറയാറുണ്ട്.. ഇതിൽ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്.. ഇതാണ് പാൻക്രിയാസ് എന്നുപറയുന്നത്.. ഈ ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള ബീറ്റാ സെൽസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്..

അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീറ്റ സെൽസ് നശിച്ചു പോകുകയാണ് എങ്കിൽ ഇത് പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകാം.. അങ്ങനെ പോകുകയാണ് എങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാതെ വരും.. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഷുഗർ ലെവൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരും.. ഇത് ഏതു പ്രായക്കാരെയും ബാധിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇത് കൂടുതലും ജനറ്റിക് ആണ്.. അതായത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…