നിങ്ങളുടെ കാലുകൾക്ക് കോച്ചി പിടുത്തം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ വെറും നിസാരമായി കാണരുത് തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും

ഇന്ന് സാധാരണയായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് മസിൽക്രാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് ഉള്ളത് അതായത് നമുക്ക് മസിലുകൾ കാലിന്റെയും കാലിന്റെയും ഒക്കെ മസിലുകൾ കോച്ച് പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് മാളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ മസിലിനെ കോച്ചി പിടുത്തം വരുന്നത് ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം ചിലപ്പോൾ കാലിന് വരാൻ.

അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിന് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന് ഒക്കെ തന്നെ പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്നതിനു ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മസിൽക്രാമ്പ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊച്ചു പിടുത്തം ഒക്കെ വരുന്നതിന് പല ആളുകൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഉണ്ടാവുക പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മസിലുകൾ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന്.

വോളണ്ടറി മസിൽസും മറ്റേത് ഇൻവളൻഡറി മസിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പോളണ്ട് മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മസിലുകൾ ആണ് മസിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയിലെ മസിലുകൾ കാലിലെ മസിലുകൾ അതൊക്കെ തന്നെ അതിനെ ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ഇൻവളണ്ടറി മസിലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മസിലൊക്കെ അതിനെ ഉദാഹരണമായി പറയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.