ഈ ഇരട്ട സഹോദരി ചെയ്തത് മരണത്തിലേക്ക് പോയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി

കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മൾ അവരെ വൃത്തിയുള്ള തുണികളിൽ നന്നായി പൊതിഞ്ഞ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂട് നിലനിർത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നു. മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നു. പക്ഷേ പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മളോട് സ്നേഹം ഉള്ളവരോട് മാത്രമായിരിക്കണം. അതായത് മനുഷ്യനെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും സ്നേഹിതരെയും സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്. നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ ജീവിതം. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇരട്ട പെൺകുട്ടികൾ ആണ്.

ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടുപേർക്കും തൂക്കം വളരെ കുറവ് ആയിരുന്നു. ആരോഗ്യവും വളരെ മോശമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരാൾ അതിൽ വേഗം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു. പക്ഷേ മറ്റേ ആളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായി. ആ കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധിയെഴുതി. ശരീരമെല്ലാം വിളറിവെളുത്ത് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അമ്മയെയോ മറ്റ് ബന്ധുക്കളെയോ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മരണം നേരത്തെ ആകും. ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം അവളുടെ അടുത്ത് അവളുടെ ഇരട്ട സഹോദരി എങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതി. നഴ്സ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായ മറ്റേ കുട്ടിയെ കൂടി അടുത്തേക്ക് കിടത്തി.