പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനെയായിരുന്നു ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്നാൽ അവസാനം വലിയ ഒരു ട്വിസ്റ്റ്

നഗരത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് അവിടെ കരീന എന്ന പേര് ഉള്ള 30 വയസ്സുകാരി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല അവൾ അവളുടെ അച്ഛന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ അച്ഛൻറെ പേര് ആയിരുന്നു ഫിലിപ്സ് എന്ന് ഉള്ളത് അങ്ങനെ അവൾ അവളുടെ അച്ഛനും കൂടിയിട്ട് എന്നും വൈകിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഫിലിം നല്ല വയ്യായ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവൾ ഫിലിം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി വരണ്ട എന്ന് ഉള്ളത് ഈ കരീന എന്ന പറയുന്ന എന്ന്.

പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഒരു സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് മകളെ അതുപോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ട് താൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ മകൾ പോകുന്നതിനെപ്പറ്റി അയാൾക്ക് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് എന്ന് അറിയില്ല അവൾ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപകടം അവൾക്ക് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നി എന്നാൽ ഇത് അമേരിക്ക അല്ലേ മാത്രമല്ല മകൾക്ക് 30 വയസ്സ് പ്രായവും ഉണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറും ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് അയാൾ ആശംസിച്ചു അങ്ങനെ സമയം അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോയി.

അഞ്ചുമണിക്കാണ് അവൾ നടക്കാൻ പോകാറ് എന്നാൽ സമയം ആറുമണി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏഴുമണി ആയിട്ടും അവൾ തിരിച്ചു വന്നില്ല അവൾ ആ സമയത്ത് ആണ് തിരിച്ച് വരാറുള്ളത് അങ്ങനെയും മകളെ കാണാതെ അയാൾ ആ പരിസരം മുഴുവൻ നോക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തന്നെ സുഹൃത്തും ആയിട്ട് ഇറങ്ങി എന്നാൽ മകൾ പോയിരുന്ന ആ ഒരു പാർക്കിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടെനിന്ന് ഫൂട്ടേജ് കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ അവൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഉള്ള ഒരു വീടിൻറെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് അവൾ പോകുന്നവർ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ്റ് കൊടുത്തു. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.