പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യം നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഞെട്ടി തിരിച്ചുപോയി

ഹരിയാനയിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. അവിടെ രണ്ട് ദമ്പതികൾ ജീവിച്ചിരുന്നു ലീല അതുപോലെതന്നെ അവളുടെ ഭർത്താവ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയാണ് മോനി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി അവൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ നാട്ടിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി 2017 മുതൽ 2020 വരെ അവൾ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഡിഗ്രിയുടെ പഠനങ്ങളിൽ ശേഷം ഫോറിനിൽ പോയി എടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അതിനുശേഷം അവൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉള്ള ശേഷി വളരെയധികം കുറവായ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് അവൾക്ക് പുറത്തുപോയി അടിക്കാനുള്ള അവസരം അതായത് സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരം അവളിൽ വന്നത്. അങ്ങനെ ഈയൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അവളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും വീട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷമായി അങ്ങനെ 2022 ജനുവരി അഞ്ചാം തീയതി.

അവൾ കാനഡയിലേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവൾ മൂഴിക അവിടെ എഴുതിയതിനു ശേഷം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഫോൺ ചെയ്തു താൻ ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ള വിവരമൊക്കെ അറിയിച്ചു അങ്ങനെ എന്നും രാവിലെ അവൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും വൈകിട്ട് തിരിച്ച് എത്തിയതിനു ശേഷം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഫോൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവളുടെ അവിടെയുള്ള ജീവിതം പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ കേറി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു ജൂൺ മാസം എത്തി അപ്പോൾ അവളുടെ ഫോൺ വിളി നിന്നു മെസ്സേജ് അയക്കൽ മാത്രമായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.