മാസത്തിൽ ഈ ഒരൊറ്റ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്താൽ മതി ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും നൂറു വഴിപാടുകൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല

എൻറെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നു പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തിരുമേനി ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് സമാധാനമായി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നായി ആകെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധനനഷ്ടം.

അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ അത് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പിന്നെ മകനെ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് എന്ന രീതിയിൽ കുടുംബത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം മാർഗമായി ഉള്ളത് എന്താണ് ഇതിൻറെ ഒരു പോംവഴി എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് തരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ.

എന്ന് നോക്കി പറയാമോ? അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ആളുകൾ വന്നു പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ കണ്ടു എന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരാദീനക്കുറവ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈശ്വരാ കുറവ് എന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഭഗവതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭഗവാനെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പരിഗണിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ദേവനെ അളിയൻ കുടുംബ ദേവതയെ ഒക്കെ പരിഗണിക്കാതെയും.

പ്രാർത്ഥിക്കാതെയും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈശ്വരാധീന കുറവ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതെല്ലാം മാറി ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കോടീശ്വരൻ ഒന്നുമായില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല വഴിപാട് ഏതാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന വഴിപാട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.