സ്ത്രീകളെ നഗ്നരായി കണ്ടാലും ഉദ്ധാരണം നടക്കാത്ത ആളുകളുടെ ലിംഗം ഉദ്ധരിച്ച് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

ഈ ഡി അഥവാ ഈകറക്ട് യിൽ ഡിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് ഉള്ളത് ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് പറയാൻ ഒരു ഡോക്ടറിനോട് പറയാൻ വേണ്ടി മടിയുള്ളതും അതുപോലെതന്നെ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും വളരെയധികം മടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ഒരു ലക്ഷ്വറി ആയിട്ട് കാണാതെ ഇത് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ട ഏറ്റവും ബേസിക് വീട് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ കാണുക ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ.

ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ കാണാവുന്ന അത്ര അധികം നമുക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള തുറന്ന സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ഡോക്ടറോട് തുറന്നു പറയുകയും പരിഹാരം തേടുകയും ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക പരമായിട്ട് അതായത് ഒരു ആൻഡ്സൈറ്റി ഒക്കെ മൂലമാണ് കൂടുതലായിട്ട്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതെ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും റെഡിയായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ശ്രദ്ധ ഒന്ന് മാറി നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നു പോയി മോഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക.