ഈ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി കൊണ്ട് ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും

ധനനഷ്ടം മാനസികമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പലരീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നു വിട്ടു ഒന്ന് വിട്ടു കുടുംബത്തിൽ ഒന്നടങ്കം അച്ഛനും മാറി മകനെ മകനുമാറി അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് മാറി മകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ആയിട്ട് മാറി മാറി അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഒരു പരിഹാരം നോക്കാം.

ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കാണും എന്നുള്ളതാണ് ഈശ്വരാധീര കുറവ് വലിയ കാര്യമാണ് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുടുംബദേവതയെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഈശ്വരാധീന കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും വന്നുചേരുന്നത് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്.

അതായത് അശ്വതി കാർത്തിക തിരുവാതിര ആയില്യം മകം പൂരം ഉത്രം ചിത്തിര ചോതി അനിഴം ഉത്രാടം ചതയം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥന്റെ നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹനാഥയുടെ നക്ഷത്രം ഈ പറയുന്ന ഗണത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ മലയാള മാസവും ഒന്നാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ.

എല്ലാ മലയാള മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച നിങ്ങൾ ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. സമയത്ത് ശിവന് ജലധാര കഴിപ്പിക്കുക അത് ഗൃഹനാഥൻറെ പേര് നാളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിപ്പിച്ചാൽ മതി ഗൃഹനാഥൻ ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ ഗൃഹനാഥയുടെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ചെയ്താൽ മതി.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.