വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം

ഈ ഷുഗർ രോഗികൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഷുഗർ രോഗിയാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു 50 മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസ്സി ലിറ്റർ ഷുഗർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരിയാക്കി കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദിവസവും കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സർജറി ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ തലേന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള സർജറി ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും.

കാർത്തിലോക്ക് ആണ് എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സർജറി ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഒന്ന് തലേദിവസം നമുക്ക് എത്ര ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ എടുത്തു എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ബിപി ലെവൽ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട്.

അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ലെവൽ ഒന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസും ഒരു ഡയറ്റും ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഡോക്ടർമാരെ പറ്റിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറച്ചേ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിട്ട്.

നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് എല്ലാദിവസവും ഈയൊരു സംഭവം ഫോളോ ചെയ്യുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ലെവൽ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.