ചേട്ടൻറെ ഭാര്യയുടെ മുറിയിൽ കയറി ദിവസവും അനിയൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഇതിനുമുമ്പും ഒരുപാട് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ആയിട്ട് മാറിമാറി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല കാരണം അവൾ നാളെ തൻറെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചുവന്നാൽ താമസിച്ചിരുന്ന നാട്ടിൽ കളക്ടർ ആയിട്ട് നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവൾ കണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അവൾക്ക് വളരെ സന്തോഷവതിയായി അവൾ ഫ്ലാറ്റിന്റെ പാൽക്കണിയിൽ ചെന്ന് വിദൂരതയിലേക്ക് കണ്ണും നട്ട് നിന്നു. അവിടെ കടലിലെ തിരമാലകളും തീരങ്ങളും ഒക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്.

റോഡും പുല്ലും ഒക്കെ മീഡികൾക്ക് പകരം പുതിയ ഫ്ലാറ്റുകളും കെട്ടിട സംശയങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു കോൺക്രീറ്റ് വീടുകൾ ആയി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കടലും തീരവും തിരകളും ഒക്കെ തന്നെ പഴയതുപോലെതന്നെ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അവളുടെ ചിന്തകൾ പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് അവളുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോയി. നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ചെറിയ കുടിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സന്തോഷം ആയിരുന്നു.

അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ആ ഒരു കാലം എന്ന് ഉള്ളത്. രാത്രിയാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പുഴ മണ്ണിൽ പായയിൽ ചെയ്യാൻ മുകളിലേക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി കിടക്കും ഓരോരോ കഥകൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കിടക്കും അങ്ങനെ കഥകൾ പറയുന്നതിൽ ചില കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടി തോന്നും എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കും. അങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ വളരെ രസമായിരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.