ശരീരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്നുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം…

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. നമ്മളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്.. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ കൂടുന്നത് എന്നും ഇത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും അതുപോലെ ഇത് കൂടാതെ ഇരിക്കാൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നും മനസ്സിലാക്കാം..

അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ക്രിയാറ്റിൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം.. ക്രിയാറ്റിൻ എന്നുപറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിലുകളുടെ ഡെവലപ്പിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ആണ്.. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്നു പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്..

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ വിഘടിക്കുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിയ അതുപോലെ ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്നു പറയുന്ന പദാർത്ഥവും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്നുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലൂടെയാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത്.. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ടിന്റെ അളവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്..

അതുപോലെതന്നെ ശരീരത്തിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ഈ ക്രിയാറ്റിനിന് ലെവൽ കൂടാറുണ്ട്.. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നി തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….