സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരം ഈ നവവധു ആണ് ഇപ്പോൾ

വിവാഹശേഷം വീട്ടിൽ കയറുന്ന ചടങ്ങിനിടയിൽ വിധവയായ വരൻറെ അമ്മ നിലവിളക്കുമായി വരനെയും വധുവിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ അസ്വാഭാവികമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബന്ധുക്കൾ പിന്നീട് നടന്നത് കണ്ടോ? വിവാഹം എന്നു പറയുന്നത് ഏതു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാന ചടങ്ങാണ്. വിശ്വാസം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും യുക്തിവാദികൾ പോലും ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് വിവാഹത്തിന് നാളും പൊരുത്തം ഒക്കെ നോക്കുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിൽ പ്രധാന കാരണം ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും പഴയ കാലത്തെ കാരണവന്മാരുടെ വാമൊഴിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറച്ച് വിശ്വാസം ഉള്ളവരെ അന്ധവിശ്വാസികൾ ആക്കുന്ന വിവിധ വ്യാജ മന്ത്രവാദികളും പൂജാരികളും അധികമായി ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട്.

അതുപോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജേഷ് എന്ന യുവാവിന്റെ വിവാഹദിനത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കു വച്ചിട്ടുള്ളത്. പോസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിലാണ്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അച്ഛനെ എനിക്ക് നഷ്ടമായി. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.