ഇരുപത്തി രണ്ട് നില കെട്ടിടത്തിന് തീ പിടിച്ചു അഞ്ചാംക്ലാസ് കാര്യം ചെയ്തത് കണ്ടോ

നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള കഴിവ് വാടകയ്ക്കെടുത്തു ആൾക്കൂട്ടത്തിനു മുന്നിൽ ഗോര പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ആളുകളുടെ മൃദു വികാരം മുതലെടുത്ത് അധികാരത്തിൽ കേറി ഇരിക്കുന്നതും അല്ല. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരുവൻ റെ നേതൃത്വപാടവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ചേരിയിൽ ആണ് ഈ കുട്ടി താമസിക്കുന്നത്. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ആണ് ഇവൻ പഠിക്കുന്നത്. തേങ്ങ ജോലിക്കാരനായ ബാപ്പയും വീട്ടുജോലിക്കാരിയായ ഉമ്മയും ഒരു സഹോദരിയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇവൻറെ കുടുംബം.

അവർ താമസിക്കുന്ന ചേരിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള 22 നില കെട്ടിടം തീ പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അഗ്നിശമനസേന തീ കെടുത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. കാഴ്ചക്കാർ സാധാരണപോലെ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ പിടിക്കുന്നു. തനിക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ കുട്ടി ചിന്തിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് തീ അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓസിലെ ഒരു തുളയിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവൻറെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. ഇനി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.