ഭാര്യ ഭർത്താവിനേക്കാൾ വലുപ്പം പരിഹസിച്ചു നടന്നവരോട് യുവതി ചെയ്തത് കണ്ടോ

വിവാഹം കഴിയുന്നതോടെ വധൂവരന്മാരെ കുറിച്ച് കമൻറ് പാസ് ചെയ്യാത്തവർ വളരെ കുറവാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ തമാശകൾ സഹിക്കാം പക്ഷേ പക്ഷേ കളിയാക്കലുകൾ ആയാൽ അത് സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പലപ്പോഴും അത് ബോഡി ഷെയ്മിങ് എൻറെ പേരിൽ ആകുമ്പോൾ ദമ്പതികളെ അത് മാനസികമായി വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കും. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് കൂടിയായ കല്യാണി എന്ന യുവതി എഴുതിയ കുറിപ്പാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. അഡ്വക്കേറ്റ് കല്യാണി എഴുതിയ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ലവ് മേരേജ് ആണോ?

സൈസ് കുറഞ്ഞ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാരണമെന്ത്? സൈസ് കൂടിയ പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ കാരണമെന്താണ്? കാഴ്ചയിലുള്ള ഈ വലിപ്പവ്യത്യാസം സന്തോഷവും ആരോഗ്യ പൂരിതവും ആയ ഒരു ലൈംഗികബന്ധത്തിന് തടസ്സമാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒന്നും തോന്നില്ല കാലക്രമേണ നിങ്ങൾക്ക് വലിപ്പവ്യത്യാസം കൊണ്ട് കോംപ്ലക്സ് തീർച്ചയായും വരും. കുട്ടികളായാൽ ഒരുകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ചേർച്ചയില്ലായ്മ യെപ്പറ്റി കളിയാക്കും. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.