പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ തലയിൽ കടിച്ചു വലിക്കുന്ന പുലിയെ കണ്ട് ‘അമ്മ ചെയ്തത് കണ്ടോ

ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുള്ളിപ്പുലിയെ അമ്മ ചെയ്തത് കണ്ടോ? തൻറെ പിഞ്ചോമനയെ കടിച്ചു എടുക്കാൻ നോക്കിയ പുള്ളിപ്പുലിയെ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും വകവെക്കാതെ അമ്മ ധീരമായി പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. കരിമീൻ തോട് കർഷകരായ ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞിനെയാണ് പുള്ളിപുലി കടിച്ചു കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ചത്.

18 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും അമ്മയും ഇവരുടെ ഭർത്താവും വീടിന് പുറത്താണ് കിടന്നിരുന്നത്. ശബ്ദം കേട്ട് യുവതി എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് കുട്ടിയുടെ തലയിൽ കടിക്കുന്ന പുള്ളിപ്പുലിയെ ആണ്. ഇത് കണ്ട് പേടി കാത്തിരുന്ന ഇവർ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനായി കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുലിയെ നേരിട്ടു. എന്നാൽ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുലി ഇവർക്ക് നേരെ തിരയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.