മുസ്ലിമായ ഡെലിവറി ബോയ് ഹിന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

മുസ്ലിം ഡെലിവറി ബോയ് ഹിന്ദുവിനെ വീട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ. ഡെലിവറി ബോയിയുടെ അനുഭവത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞ കയ്യടി ആണ് കിട്ടുന്നത്. സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്. ഷോപ്പിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയത്. മുറിയുടെ വാതിൽ തൂക്കി കിട്ടാൻ വലിയ ഓം എന്ന ചിഹ്നവും വാതിൽ പടിയിലെ അരിപ്പൊടി കോലവും കണ്ടപ്പോൾ താമസക്കാർ ഹിന്ദുമതത്തിൽ പെട്ടവർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. കോലം വരച്ചത് ചവിട്ടി പോകാതെ സൂക്ഷിച്ച് ഞാൻ കോളിംഗ് ബെല്ലിൽ വിരലമർത്തി.

മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം തീർച്ചയായും അവർക്ക് വലുതാണ്. അതിന് നിന്ദിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും മതവിശ്വാസിയല്ല. മുസ്ലിമായ എനിക്ക് മദ്രസയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവായിരുന്നു അത്. കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചതിനുശേഷം വാതിലിനു മുന്നിൽ നിന്നും അല്പം മാറി നിന്നു. ഒരാൾ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അകത്തുള്ളത് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് മാന്യതയല്ല. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.