കർഷകനോട് കളിയാക്കി കൊണ്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞതാണ് അവസാനം നടന്നത് കണ്ടോ

പാടത്ത് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കർഷകനോട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് പാടാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അവസാനം നടന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? വീഡിയോ വൻ വൈറലായി മാറി. പാടത്തെ തിരക്കിട്ട് കർണാടകയിലെ ഒരു കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഒരാൾ വന്ന് അയാളോട് പാട്ടുപാടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അവസാനം ഓണം ജസ്റ്റിൻ ബീബറിനെ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടാണ് അദ്ദേഹം പാടിയത്. ഈ പാട്ടുപാടി ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് തൻറെ മൊബൈലിൽ മ്യൂസിക് ഓൺ ചെയ്തു സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം പാടി തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ വരികൾക്കിടയിൽ ചില അക്ഷനുകളും അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്.

ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ച ആ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. യഥാർത്ഥ കല ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻറെ ഉള്ളിലെ വലിയ കലാകാരനെ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പുറത്തു കാണിക്കുന്നത്. കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചത് ആണെങ്കിലും പാട്ട് കേട്ടതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നു നമസ്കരിക്കാൻ തോന്നി. ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.