ഈ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും മുന്നിൽ ദൈവം പോലും തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ടാകും

ദൈവമാണ് ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ ഭർത്താവ്. ദൈവം പോലും ഒരു നിമിഷം തോറ്റു പോയിട്ടുണ്ടാകും ഇവരുടെ സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ. വിധിയുടെ പരീക്ഷണത്തിൽ വീണുപോകുമ്പോൾ ചേർത്തുനിർത്താൻ ഒരാൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് ജീവിത സുകൃതമാണ്. വേദനകൾക്ക് കൂട്ടിരിക്കാൻ കണ്ണീരൊപ്പാൻ കൈ പിടിക്കാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് അതിലേറെ ഭാഗ്യമാണ്. ശരീരത്തെ തളർത്തുന്ന രോഗം കൊണ്ട് വിധി പരീക്ഷിക്കും പോഴും പ്രിയതമയുടെ കൈകളിൽ ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഹൻസയും പറയുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ജന്മ സുകൃതത്തിൻറെ കഥയാണ്.

തൻറെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനായും വിററ് പ്രിയതമ ക്ക് ആയി ചികിത്സ നടത്തി. അവളെ പരിചരിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിൻറെ കഥയാണ് ഇത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂട്ടായ്മയിൽ ആണ് ഈ വിഷയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് നമുക്ക് വായിക്കാം. അത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നിങ്ങടെ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.