അമ്മൂമ്മയെ രക്ഷപെടുത്താൻ പാഞ്ഞടുത്ത ഈ ബാലനാണ് ഇപ്പോൾ താരം സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ

നടന്നുപോകുന്ന അമ്മൂമ്മയെ കാള കുത്തുന്നത് കണ്ട് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പാഞ്ഞടുത്ത ഈ ബാലൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എങ്ങും താരമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. തെരുവിൽ നടന്നുപോകുന്ന വയസ്സായ സ്ത്രീയെ കാള കുത്തി വീഴ്ത്തുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എങ്ങും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഇതിനിടയിൽ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ അമ്മൂമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പാഞ്ഞടുക്കുന്ന കുട്ടിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വീണ്ടും വീണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ എത്തുന്ന കാളയെ തെല്ലും വകവെയ്ക്കാതെ മുത്തശ്ശിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബാലൻറെ ധീരതയെ പ്രശംസിക്കുക യാണ് ഇപ്പോൾ ഏവരും ചെയ്യുന്നത്. ഹരിയാനയിൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. പ്രായമേറിയ ഒരു സ്ത്രീ വീടുകൾക്കിടയിൽ വഴിയിലൂടെ നടന്നു വരുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.