വയറ്റിലുള്ള സാധനത്തിനെ കണ്ട് ഞെട്ടിത്തരിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് യുവതിയുടെ ഡോക്ടറും നേഴ്സ്മാരും

ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ യുവതിയുടെ വയറ്റിലുള്ള സാധനത്തിന് വായിലൂടെ പുറത്തെടുത്തു. അവസാനം പുറത്തു വന്ന സാധനം കണ്ട് ഞെട്ടിത്തരിച്ച് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും. റഷ്യയിൽ ഉള്ള ഒരു യുവതിയെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി വൈറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ വസ്തുവിനെ വായിലൂടെ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഏവരെയും ഇത് ഒരു ചർച്ച വിഷയം ആക്കുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നിന്നും സ്ത്രീയുടെ വായുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നാലടി നീളമുള്ള പാമ്പിനെ ആണ് ഡോക്ടർമാർ പുറത്തെടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

ഒരു യുവതി അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നതും യുവതിയുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും പാമ്പിനെ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുറത്തെടുത്ത് പാമ്പിനെ ജീവൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമല്ല. ശസ്ത്രക്രിയയിൽ സഹായിക്കാനെത്തിയ നഴ്സ് പാമ്പിനെ വലിപ്പം കണ്ടു ഞെട്ടി പിന്നിലേക്ക് മാറുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.