ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലൈക്കും ഷെയറും ഈ ഭർത്താവിനിരിക്കട്ടെ ബിഗ് സല്യൂട്ട്

നിറം കറുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും അപമാനിച്ചു. ഗർഭിണിയായ എപ്പോഴും അപമാനം തുടർന്നു. ഒടുവിൽ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് കൈയടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകം. ഹൃദയസ്പർശിയായ ഈ അനുഭവത്തിൽ അധിക്ഷേപങ്ങൾ അതിൻറെ നോവ ആവോളമുണ്ട്. നിറമില്ലാത്ത അതിൻറെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന ദുരനുഭവം. ഉള്ളുതുറന്ന് ഈ സ്ത്രീ മുഴുവനായും പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ. ഓർമ്മവെച്ച നാൾ മുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന കുത്തുവാക്കുകളും അധിക്ഷേപവും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുപോലും അവസാനിക്കുന്നില്ല.

ഒടുവിൽ അവൾ എടുത്ത തീരുമാനം ജീവിതത്തെത്തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഇവളുടെ കുറുപ്പ് വായിക്കാം. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമയുണ്ട് ആ ദിവസം. അന്ന് ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം തമാശയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ബോർഡിൽ ഞാൻ ഡൂഡിലുകൾ വരച്ചു. അത് തുടച്ചു കളയും മുൻപേ ക്ലാസിലേക്ക് ടീച്ചർ കയറിവന്നു. അതിൻറെ ശിക്ഷയായി ടീച്ചർ എൻറെ മുഖത്ത് ചോക്ക് കൊണ്ട് വരച്ചു. ക്ലാസ്സിൽ പരേഡ് നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇനി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.