അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും നേരെപാഞ്ഞടുത്ത് കാളകൂറ്റൻ

ഈ അമ്മയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരം. അമ്മയേക്കാൾ വലിയ പോരാളി ലോകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല. അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാളകൂറ്റൻ. കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനായി അമ്മ ചെയ്തത് കണ്ടോ. വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മുഴുവൻ തരംഗമാകുന്നു. തനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തൻറെ പൊന്നോമനയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് എന്ന് കരുതി ധീരമായി പോരാടിയ അമ്മയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എങ്ങും വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരും ഒരു നിമിഷം ഭയന്ന് പോകും ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ.

ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും നേരെ കാളകൂറ്റൻ പാഞ്ഞടുത്തത്. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അതിനുള്ള സമയത്തിന് മുന്നേ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും നേരെ കാള പാഞ്ഞടുത്തു. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തൻറെ പൊന്നോമനയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ആ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിലത്തു കിടന്നു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.