ദൈവത്തിൻറെ കരങ്ങൾഎന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്

ഈ യുവാവാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരം. ദൈവത്തിൻറെ കരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. വീഡിയോ വളരെ പെട്ടെന്ന് വൈറലായി മാറുന്നു. ദൈവത്തിൻറെ കരങ്ങൾ എന്നതിൽ കുറഞ്ഞ് ഒരു വാക്ക് ഈ സംഭവത്തിന് പറയാനില്ല. ഒരുനിമിഷം ആരുടേയും ശ്വാസം നിലച്ചുപോകുന്ന സംഭവം ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എങ്ങും വൈറലാകുന്നത്. രണ്ടു വയസ്സുകാരി അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കൂടി ആയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് അപരിചിതമായി നോക്കിയ യുവാവ് എന്തോ താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് കണ്ടത്.

ഉടൻതന്നെ യുവാവ് മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ കൈക്കുള്ളിൽ ആക്കി. ഒരു നിമിഷം ആരുടെയും ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്ന നിമിഷം ആണ് ഇത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻറെ കരങ്ങളിൽ ആ കുഞ്ഞു ജീവിതം സുരക്ഷിതമായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് യാതൊരുവിധ പോറൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.