മരണത്തിനായി മകളെ ഒരുക്കുന്ന അച്ഛൻകണ്ണ് നിറയാതെ ഇത്കാണാനാകില്ല

സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് മരണത്തിനായി ഒരുക്കുന്ന അച്ഛൻ. ഇത് കണ്ടാൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് പോകും ആരുടെയും. മകൾക്കൊപ്പം കിടന്ന് അവരെ താരാട്ട് പാടിയുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുവാവിനെ ദൃശ്യം വേദനാജനകമാണ്. രണ്ടു വയസുകാരിക്ക് രണ്ടു മാസം മുന്നേ ആണ് അത് ഗുരുതരമായ രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ഒരു രക്തസംബന്ധമായ രോഗമാണ്. ഇതിനെ തുടർന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ചികിത്സയ്ക്കായി കുടുംബം ചെലവഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള തുക കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ വലയുകയാണ് ഈ അച്ഛൻ. പലരിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയാണ് ചികിത്സാചെലവ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്.

തൻറെ പൊന്നോമനയെ ചികിത്സിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കയറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഈ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്. ചങ്ക് പറയുന്ന വേദനയിലും സ്വന്തം മകൾക്കായി കുഴിമാടം വെട്ടിയൊരുക്കി ദിവസേന അവിടെ അവൾക്കൊപ്പം ചില വിടുകയാണ് ഈ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.