കൊവിഡ്ബാധിച്ച് മരിച്ച ഭർത്താവിൻറെ അവസാനസന്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ്

കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് എഴുതിയ അവസാന സന്ദേശം കണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഭാര്യ. ഇത് കണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ ലോകം. ഇയാൾ ഭാര്യക്ക് എഴുതിയ അവസാന സന്ദേശമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നത്. കോവിഡ് മൂലം ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭാര്യ പ്രിയതമന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഏപ്രിൽ 22ന് ഇന്ന് ഭാര്യയെ തേടിയെത്തിയത് ഭർത്താവിൻറെ മരണവാർത്ത ആയിരുന്നു. മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഇയാളുടെ ഭാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി.

അവിടെനിന്ന് ഭർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആശുപത്രി വിദഗ്ധർ ഭാര്യക്ക് കൈമാറി. അതിൻറെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോൺ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഭാര്യ കണ്ടത് ഭർത്താവിൻറെ അത്യപൂർവമായ ഒരു സന്ദേശമാണ്. ഹൃദയം പിളർക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു അത്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.