അമ്മ അറിഞ്ഞത് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം മകൻറെ വിവാഹ ദിവസം

മകൻറെ വിവാഹ ദിവസം തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി അമ്മ. തൻറെ മകനെ എന്നെ വരണോ ആക്കുന്ന പെൺകുട്ടി സ്വന്തം മകളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ആ അമ്മയ്ക്ക് വിവാഹദിവസം ലഭിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽ ആയിരുന്നു ഈ വിചിത്ര സംഭവം നടന്നത്. തൻറെ പുതിയ മരുമകളുടെ കയ്യിൽ കണ്ട മാറുഗാണ് അമ്മയ്ക്ക് സംശയം ജനിപ്പിച്ചത്. തനിക്ക് നഷ്ടമായ മകളുടെ കയ്യിലും സമാനമായ മറുക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മറുക് കണ്ട സ്ത്രീ സ്ത്രീ മരുമകളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സന്ദർശിച്ചു. 20 വർഷം മുന്നേ ഇവർ ദത്തെടുത്ത വളർത്തിയ മകളാണ് എന്ന സത്യം അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. വഴിയരികിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ട പെൺകുട്ടിയെ ഇവർ എടുത്ത് വളർത്തുകയായിരുന്നു.

ഈ കഥ കേട്ട് പെൺകുട്ടി പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. തൻറെ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടെത്തിയതിൽ അവൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചില്ല. തൻറെ മുതിർന്ന സഹോദരനെ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന സങ്കടമാണ് അവൾക്ക് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇവിടെ വരുന്നത് മറ്റൊരു ടിസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് യാതൊരു എതിർപ്പും അതും അമ്മയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും കാരണം താൻ ദത്ത് എടുത്തു വളർത്തിയ മകൻ ആണ് ഇതെന്നും പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.