നടന്നു പോകുന്ന യുവതിയുടെ പുറത്തുകൂടി പറന്ന് വീണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടം

നടന്നു പോകുന്ന യുവതിയുടെ പുറത്തുകൂടി പറന്നു വന്നു വീഴുന്ന ഓട്ടോഡ്രൈവർ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു അപകടം ആണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ മൊത്തം വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ അപകടമാണ് ആണ്. ഓട്ടോയ്ക്ക് അടുത്തു നിന്നിരുന്ന ഓട്ടോഡ്രൈവർ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആകാശത്തുകൂടി പറന്നു വന്ന് സമീപത്ത് കൂടി നടന്നു പോകുന്ന സ്ത്രീയുടെ പുറത്തേക്ക് വീഴുന്നത് ആണ് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ അപകടം. റെഡ് ലൈൻ ലംഘനം കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്യാമറയുടെ കേബിൾ ആണ് വില്ലനായത്. അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന കേബിൾ ഓട്ടോയുടെ ചക്രത്തിന് ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി ഇത് അഴിച്ചു മാറ്റുന്നതിനായി ഡ്രൈവർ ഇവർ റോഡിന് അടുത്ത് ഓട്ടോ പാർക്ക് ചെയ്തു.

ഇതിനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നതിനിടയിൽ സ്പീഡിൽ എത്തിയ മറ്റൊരു വാഹനം കുടുങ്ങി കേബിൾ പൊങ്ങുകയായിരുന്നു. കേബിളിൽ കുടുങ്ങി ഏറെ ദൂരത്തേക്ക് തെറിച്ചുവീണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ സമീപത്ത് കൂടി നടന്നു പോയിരുന്ന സുനിത എന്ന സ്ത്രീയുടെ പുറത്തേക്കാണ് വീണത്. ഈ സ്ത്രീക്ക് 42 വയസ്സാണ് പ്രായം. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.