അമ്മയെ അതിക്രൂരമായി തല്ലുന്നത്കണ്ട് എട്ടു വയസ്സുകാരൻ ചെയ്തത്കണ്ടോ

അമ്മയെ അതിക്രൂരമായി തല്ലുന്നത് കണ്ട് എട്ടുവയസ്സുകാരൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ്. ഇത് കണ്ട് കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ ലോകം. അമ്മയെ അച്ഛൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പലപ്പോഴും വേദനയോടെ സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരുന്നത് വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. തല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാനും തടയാനും ഒക്കെ അവർ ആവുന്നതും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഈ എട്ടുവയസ്സുകാരൻ ചെയ്തത് വളരെ ധീരമായ ഒരു കാര്യമാണ്.

നിരന്തരം തൻറെ ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന ആളാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ്. പലപ്പോഴും വേദനയോടെ മുസ്താഖ് എന്ന ഈ എട്ടു വയസ്സുകാരനെ മാതാവ് പിതാവ് ഉപദ്രവിക്കുന്ന അതിനെ സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മ അച്ഛൻറെ അടി കൊണ്ട് വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്നത് കണ്ട് ഇത്തവണ അവൻ വെറുതെയിരുന്നില്ല. ഇത് കണ്ടതും അവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓടി. അതും തുടർച്ചയായി രണ്ടര കിലോമീറ്ററോളം അവനോടുകയുണ്ടായി. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.