ഭർത്താവിൻറെ ക്രൂരത സഹിക്കാൻവയ്യാതെ വീട്ടിൽനിന്നും ഇറങ്ങിയ യുവതിക്ക് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്കണ്ടോ

ഒരു പെണ്ണിനെ എത്രത്തോളം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം ഈ പെൺകുട്ടി അനുഭവിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെ നേരിട്ട് അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് റിൻസി എന്ന യുവതി. റിൻസി തൻറെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കണ്ണുനിറഞ്ഞുപോയി പലരുടെയും. അത്ര ദുരിത കയത്തിലേക്ക് അ താഴ്ന്നു പോയപ്പോഴും മനക്കരുത്തും ആയി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളോടും ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പൊരുതുന്ന റിൻസി പലർക്കും മാതൃകയാണ്. തൻറെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങൾ റിൻസി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ക്രിസ്മസ് ദിവസം കൂട്ടുകാരെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിനു ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്.

തലേന്ന് തന്നെ പാചകത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. പാതിരാ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്കും മക്കൾക്കും ഇടാനുള്ള ഉടുപ്പ് വാങ്ങി വെക്കുകയുണ്ടായി. അമ്മ പള്ളിയിലെ ഗായകസംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കരോൾ പാട്ട് പാടുന്നതിനായി രാത്രി 7 മണിക്ക് പോയി. ഇനി ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.