മനസ്സ് നിറയിച്ച വീഡിയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ

തകർത്തു പെയ്യുന്ന മഴ റോഡിൽ ആണെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെ വൻതിരക്ക്. ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ. സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈറൽ ആക്കിയ താരം ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻറെ പേര് അബ്ദുൽ കലാം എന്നാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത്. വാഹനങ്ങളുടെ വൻ തിരക്കിനിടയിലും തകർത്തു പെയ്യുന്ന മഴയിലും റോഡിലെ കുഴി അടയ്ക്കാൻ ആയി പാടുപെടുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പരിശ്രമമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. തിരക്കിനും മഴയും അവഗണിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഈ നല്ല പ്രവർത്തിക്ക് എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകില്ല.

ആരോ യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ പകർത്തിയ ആ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ തരംഗമായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ റോഡിലെ കുഴി അടച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാലം തുടങ്ങുന്ന റോഡിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്ന അബ്ദുൽ കലാമിൻറെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിൽ പൂർണ്ണ വൈറലാണ്. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.