നിൻറെ മുഖത്തിന് മുടിയേക്കാൾ ഇരുണ്ട നിറമാണ് എന്ന്പറഞ്ഞ കാമുകനോട് കാമുകി കൊടുത്ത മറുപടികണ്ടോ

നിൻറെ മുഖത്തിന് തലയിലെ മുടി യേക്കാൾ ഇരുണ്ട നിറമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാമുകൻ അവളെ തേച്ചിട്ട് പോയി. കാമുകൻ ഉള്ള യുവതിയുടെ മാസ് മറുപടി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ്. ഇതുകണ്ട് കൈയടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകം. സമൂഹത്തിൽ നിറത്തിനും ഭംഗിക്കും ഒക്കെ ഇന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും. ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഇരയാകുന്നത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. നിറത്തിനെ പേരിൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പിന്തള്ളപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ നേരിടേണ്ടിവന്ന ഈ യുവതി തൻറെ ജീവിതം സ്വപ്നം ഇപ്പോൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

വനിത ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് തൻറെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഹ്യൂമൻസ് ഓഫ് ബോംബെ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പങ്കുവെച്ചത്. ഹ്യൂമൻസ് ഓഫ് ബോംബെയിലെ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്. സ്കൂൾ കാലം മുതൽ നേരിടേണ്ടിവന്ന പരിഹാസത്തിന് വില കൊടുത്തിരുന്നില്ല. മാതാപിതാക്കളുടെ എന്തു വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും ഏതൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്നും ബന്ധുക്കൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. നിറം അത്ര വലിയ പ്രശ്നമായി അന്നൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല. ഇനി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.