കാരണംകേട്ട് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ സോഷ്യൽ ലോകം പശുവിന്കൂട്ടിരുന്നും സംരക്ഷണംനൽകിയും പുള്ളിപുലി

പശുവിനെ കൂട്ടിരുന്നു സംരക്ഷണം നൽകിയതും പുള്ളിപ്പുലി കാരണം കേട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകം. ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ മുൻപ് നടന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകം വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്. ഗുജറാത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പശുവിനെ അടുത്ത് ഗ്രാമവാസി വിലയ്ക്കുവാങ്ങി തൻറെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയുണ്ടായി. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചില്ല. എങ്കിൽ മൂന്നുനാല് ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ഈ പശുവിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് നായക്കളുടെ നിർത്താതെയുള്ള കുര വീട്ടുകാരെ സംശയം ഉളവാക്കി. പശുവിനെ മോഷ്ടിക്കാൻ ആയി കള്ളന്മാർ ഇടയ്ക്കിടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉടമയ്ക്ക് സംശയം തോന്നി.

പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയിട്ടും ആരെയും കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാദിവസവും നായയുടെ കുര കേട്ട് സഹികെട്ട് വീട്ടുടമ സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിറ്റേദിവസം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് വീട്ടുടമയും നാട്ടുകാരും ഭയന്നു വിറക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പശുവിനെ അടുത്തായി ഒരു പുലിയെ ആണ് അവർ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടത്. പശുവിൻറെ അടുത്തുവരുന്ന പുലി പശുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത അതുമാത്രമല്ല പശുവിനെ കൂട്ടിരിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടു. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.