അച്ഛനെപോലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു രണ്ടു വയസ്സുകാരി കുട്ടി ചെയ്തത്കണ്ടോ

പോലീസുകാരെ പോലും ഞെട്ടിച്ച ആ സംഭവം ഒരു സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച കടന്നുകളഞ്ഞ അതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് വട്ടം വെച്ച് പിടിച്ചത്. തോക്കുചൂണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ശേഷം വണ്ടിയിൽ മറ്റ് ആരോ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോലീസ് വണ്ടിക്ക് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി. അപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ സംഭവം കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നത്. രണ്ടു വയസ്സുകാരി കുഞ്ഞാണ് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നത്. അവൾ ഇരുകൈകളും പൊക്കി യാണ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കണ്ട് പോലീസുകാർ അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നും മകൾ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും അവർ പറഞ്ഞു.

അച്ഛൻ ചെയ്തത് കുട്ടി കണ്ടു കൈകൾ പൊക്കി തന്നെയാണ് ആണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും കാറിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയത്. അത് കണ്ടതു കൊണ്ടാകാം അവളും അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ആ കുട്ടിയെ കണ്ടതും പോലീസുകാർ തോക്കുകൾ മാറ്റി അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഇനി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.