10 മാർഗങ്ങൾ കിഡ്‌നി സ്റ്റോണ്‍ മാറാന്‍

കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആരോഗ്യത്തിന് പലവിധത്തിൽ വില്ലനാകുന്ന ഒന്നാണ്. കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അഥവാ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് പലരെയും പലവിധത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ട്. വൃക്കയിലോ മൂത്ര വാഹിനിയിലോ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. ദിവസവും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. ദിവസവും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊക്കെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കാണപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണരീതിയും തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും രോഗങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചില്ലറയല്ല. ബീഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതു പലപ്പോഴും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു മാത്രമല്ല തോടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴും ഇത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.