കുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടി അമ്മ എന്നാൽ മണംപിടിച്ചെത്തിയ നായക്കുട്ടി ചെയ്തത്കണ്ടോ

രാജ്യത്തിന് അകത്തും പുറത്തുനിന്നുമായി കുട്ടികളോടുള്ള ക്രൂരതയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും സുരക്ഷിതർ അല്ല എന്നാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പെറ്റമ്മയുടെ മർദ്ദനത്തിൽ മരിച്ച കുട്ടികൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് എല്ലാം ഉദാഹരണമാണ്. അത്തരത്തിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ വടക്കൻ തായ്‌ലൻഡിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. വടക്കൻ തായ്‌ലൻഡിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ 20 വയസ്സുകാരി വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കാതെ പ്രസവിച്ച ആൺ കുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടുകയായിരുന്നു. അൽപ്പ നേരത്തി നകം അതുവഴി വരാൻ ഇടയായ നായ മണം പിടിച്ച മണ്ണുമാന്തി കുരയ്ക്കാനായി തുടങ്ങി.

നായയുടെ മണം പിടിച്ചുള്ള ശക്തിയായ കുരയിൽ കർഷകൻ ഓടിവന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് അഴുക്ക് പുരണ്ട ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് മൺ കൂനക്ക് പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആയിരുന്നു. മണ്ണ് മാറ്റിയപ്പോൾ കുഞ്ഞിനു ജീവനുണ്ട്. പിന്നെ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി വേഗം തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടി. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു വളരെയധികം ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കുന്നു. കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നീറുകയാണ് ഈ പെറ്റമ്മ. വീട്ടുകാരുടെ പൂർണ പിന്തുണയോടെ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.