സോയാബീൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക്സംഭവിക്കുന്നത്

നിലക്കടല കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ കുരുവായി ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോയാബീൻ. താരതമ്യേന പോഷകങ്ങളുടെ അളവ് കൂടുതലും വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറവും ആയതിനാൽ പോഷക വൈകല്യ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി സോയ അധികമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 50 ശതമാനം വരെ മാംസ്യം അടങ്ങിയ സോയ വെജിറ്റബിൾ മീറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ മാംസ്യം ആകട്ടെ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആവശ്യ അമിനോ അമ്ലങ്ങൾ ആയ കുറച്ചു ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. മാംസാഹാരങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ നിലവാരമുള്ള മാംസ്യം ഉള്ളതിനാൽ സോയ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മാംസ ആഹാരം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായി സാധിക്കുന്നതാണ്.

സോയയിലുള്ള 20% കൊഴുപ്പിന്റെ നല്ലൊരുഭാഗം കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ബുദ്ധിവികാസത്തിനും അനുയോജ്യമായ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ ഉം ആവശ്യ ഫാറ്റി അമ്ലങ്ങളും ആണ്. നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എച്ച്ഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന ഒമേഗ ത്രീ അമ്ലങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ലിനോ നിക്ക് അമ്ല രൂപത്തിലും സോയയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും സോയ ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. സോയാബീനിൽ ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സോയാബീനിൽ വിറ്റാമിൻ സി, വിറ്റാമിൻ എ, ഫോസ്ഫറസ്, സിങ്ക്, സെലിനിയം എന്നിവ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോയാബീൻ പോഷക സമ്പുഷ്ടമാണ് എങ്കിലും ഇവയുടെ പയറു പോലത്തെ ഉപയോഗം അത്ര നല്ലതല്ല. പോഷകാഹാരത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് പയർ രൂപത്തിലുള്ള ഉപയോഗം അത്ര അഭികാമ്യമല്ല.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.