ഈചെടി പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂമ്പാറ്റകൾ കൂട്ട മായെത്തും

ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ചെടിയാണ് കിലുക്കി. കിലുക്കി ചെടി യെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയാം എന്നാൽ പലർക്കും അറിയുകയുമില്ല. നിറയെ പൂക്കളും നിറഞ്ഞ ചിത്രശലഭങ്ങളുമായി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചതന്നെയാണ് കിലുക്കി ചെടി. കിലുക്കി ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ കമന്റുകൾ ആയി രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. കിലുക്കി ചെടി കിലുകിലുപ്പ പല പേരിലും ഈ ചെടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിത്തു വഴിയാണ് ഇതിന്റെ പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം ധാരാളം ആവശ്യമായ ഈ സസ്യം ശലഭത്തിന്റെ ആതിഥേയ സസ്യമാണ്.

നാട്ടിൽ വഴിവക്കിലും മറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഈ കിലുക്കി ചെടി ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം മനോഹരമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പൂമ്പാറ്റകൾ ഒക്കെ വരാനായി ഈ ചെടി മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. കിലുക്കി ചെടിയിൽ വരുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങൾക്ക് ഒരേ നിറമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അത് എല്ലായിടത്തും ഇളം നീലയും കറുപ്പും കലർന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളാണ് ഈ ചെടിയുടെ നീര് കുടിച്ചേ കൂട്ടമായി കഴിയുന്നത്. ഈ കാഴ്ച കാണാൻ അതിമനോഹരമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ നോക്കിനിന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും. കിലുക്കി ചെടി ചിത്രശലഭങ്ങളെ ആകർഷിക്കുക മാത്രമല്ല മറ്റു പല ഉപകാരങ്ങൾ കൂടിയുള്ള ചെടിയാണ്. കൃഷിയിൽ കിലുക്കി ചെടി വെറുമൊരു അലങ്കാര ചെടി അല്ല മറിച്ച് ഒരു ജൈവ പ്രതിരോധമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.