ഒന്നും കുടിക്കേണ്ട തലയിൽ ഒന്നുംതേക്കേണ്ട. തലയിലുള്ള പേനും, ഈരും പൂർണ്ണമായിപോകും ഇങ്ങനെചെയ്‌താൽ

ഇന്ന് ഞാൻ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്രദം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ തലയിൽ ഒക്കെ പേനും ഈരും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പലരും അതുമൂലമുള്ള ശല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്.പല മരുന്നുകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോജനം കിട്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി മരുന്നാണ് ഇത്.ഇത് നമ്മുടെ തുളസി ഇല ആണ്. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പേനിനെയും ഈ ഇരിനെയും ഒക്കെ ഒക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ഇല്ലാതാക്കാനായി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം.

അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക.ഇതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചു വലിയ തുളസിയുടെ ഇല പറിച്ചെടുക്കുക. തുളസിയിലയുടെ ഈ പുറം ഭാഗത്ത് കാണുന്ന തണ്ടിൻറെ ഭാഗത്ത് നഖം വെച്ച് നന്നായി അമര്ത്തി കൊടുക്കുക.അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉടഞ്ഞുപോകും അതിൻറെ നീര് പുറത്തുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെതന്നെ ചെയ്തുകൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തലയിണയുടെ മേലെ ഇത് വിതറി കൊടുക്കുക.

ഈ പുറംഭാഗം മേലെ കാക്കിയിട്ട വേണം നമ്മൾ തലയണയിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നന്നായി പരത്തി ഇട്ടതിനുശേഷം അതിൻറെ മേലെ തല വെച്ചിട്ട് മുടി അഴിച്ചിട്ട തലവെച്ച് കിടക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തലയിണയിൽ തുളസിയുടെ നീര് ഒക്കെ പറ്റി തലയണ വൃത്തികേട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് തലയിണയുടെ മേലെ ഒരു തുണി വിരിച്ച് അതിൻറെ മേലെ തുളസിയില വിതറി അതിന് മേലെ തലവെച്ച് വേണം കിടക്കാൻ.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.