എന്ത്ചെയ്താലും വെളുക്കില്ല എന്ന്കരുതുന്നവർ ഒരുപ്രാവശ്യം ഇത്ചെയ്തു നോക്കൂ

പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കടലമാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫെയ്സ് പാക്ക് ആണ്.അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായും വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യക്തമായി കാണുക. ഇതിന് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓളം കടലപ്പൊടി എടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഉള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ തക്കാളിയുടെ നീര്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഇത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടി.

എന്നിട്ട് ഇതു മൂന്നും കൂടി ഇന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഫേസ് പാക്ക് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ആണുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫേസ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.അപ്പോ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള എണ്ണമയം ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കടലപ്പൊടി .

അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള നാരങ്ങാ നീര് നമ്മുടെ മുഖം ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെതന്നെ നല്ലൊരു ബ്ലീച്ചിംഗ് ഏജൻറ് കൂടിയാണ്. അതുപോലെതന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള തക്കാളി നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും തിളങ്ങാനും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ തക്കാളി.അതുപോലെതന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നിറം നൽകാൻ ഏറ്റവുമധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.