മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഏതു തരം പാടുകളും മാച്ചു കളയാൻ ഇതുമതി ഒരുപൈസ ചിലവാക്കണ്ട.

ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന പാടുകൾ ,മുഖക്കുരു മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഏതുവിധത്തിലുള്ള പാടുകളും നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ ഒരു ടിപ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യം നാരങ്ങയുടെ ഇലയാണ്. അപ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ ഏതുതരത്തിലുള്ള ഇല വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. തളിര് ഇല എടുക്കാം, വീഴാറായ ഇല എടുക്കാം , അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഏതു വിധത്തിലുള്ള ഇല വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ ആയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനം അരിപ്പൊടി ആണ്.

അരിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ച് എടുക്കാം. അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതെ അതിനുപകരം റോസ് വാട്ടർ എടുത്ത് അരച്ചു എടുക്കാം. അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള റോസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചു എടുക്കാം. അപ്പോൾ നാരകത്തിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പാടുകളും മാറ്റാൻ ആയിട്ട് നല്ലൊരു റെമഡി ആണ് നാരകത്തിൻറെ ഇല. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ അരിപൊടി സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പ് കറുത്തപാടുകൾ ഒക്കെ ലൈറ്റ് ആൺ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല റെമഡിയാണ് ആണ്.

അപ്പോൾ ഇതു മൂന്നും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച എടുത്തു വരാം. നാരങ്ങയുടെ ഇലയും അരിപ്പൊടിയും റോസ് വാട്ടറും കൂടിച്ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങയുടെ ഇല അറിയാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ചീന്തി ഇട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അരയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.